Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Bjørn Bjerrehøj

Publiceret

11. juli
2017

Odense - Danmarks mest bæredygtige by

År efter år gør WWF Verdensnaturfonden os opmærksomme på, at vi forbruger og opbruger de naturressourcer, som kloden har til rådighed. Overfiskeri er kun et enkelt eksempel på, at vi slider på vores egen planet.

Vi ser og oplever massive klimaforandringer i verden, også i Europa og i Danmark. Tørke spreder sig fra Afrika, og regnsæsonen bliver længere og længere. Vores massive udledning af CO2 giver massive udfordringer.
Jeg tror på økologi. Men jeg tror endnu mere på bæredygtighed. Vi svigter klimaet og kloden, hvis vi ophøjer økologi til en religion. Det giver for eksempel ingen mening at importere økologiske tomater hertil fra Spanien, hvis vi kunne skåne klimaet mere ved at bruge traditionelt dyrkede tomater fra Danmark. Vi bliver nødt til at tænke gode intentioner sammen med fornuft og at se klimaaftrykket på de beslutninger, vi træffer.

Derfor er det vigtigt, at vi i alt, hvad vi arbejder med, tænker bæredygtighed ind som et grundvilkår. Odense har et ansvar som arbejdsgiver, arbejdsplads og indkøber, men også som forbruger og offentlig myndighed. Og Odense har et ansvar for de kommende generationer og de kommende odenseanere.

Jeg vil tage min del af det ansvar, og helt konkret vil jeg arbejde for:

  • At der etableres en åben og direkte dialog med gartnerier, landbrug og andre relevante virksomheder i Odense og Region Syddanmark for at samarbejde om at begrænse udledningen af giftstoffer. Desværre har Odense Kommune fundet for meget kvælstof og ulovlige sprøjtemidler i udledningen fra nogle gartnerier. Vi skal søge dialogen og sammen finde konstruktive løsninger, der både beskytter erhvervslivet og miljøet.
     
  • Bæredygtighed skal indgå som grundelement i alle kommunens arbejdsområder og opgaver. Solceller og jordvarme skal anvendes i kommunale byggerier, og kommunen skal overgå helt til kun at anvende eldrevne biler og busser. Der skal også lægges mere vægt på lokalt producerede fødevarer og økologi i daginstitutioner og på plejehjem.
     
  • Der etableres en bæredygtighedspulje på 1 mio. kr. i Odense, der skal give mulighed for, at organisationer kan sammentænke og gentænke måden, hvorpå vi forbruger, genanvender og genbruger. Dette må gerne kombineres med nye pædagogiske lærings- og undervisningsmetoder, så vores børn og unge får et nyt, anderledes og helt konkret forhold til forbrug, jordens begrænsede ressourcer, genbrug og genanvendelse.