Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Bjørn Bjerrehøj

Publiceret

10. juli
2017

Odense - Danmarks bedste studieby

Uddannelse er for mig som radikal noget af det mest centrale og essentielle.

Enhver ved, at det bedste middel til at mindske den negative sociale arv er uddannelse. Et barn fra en udsat familie har bedst chance for at klare sig bedre end sine forældre gennem en god uddannelse. Men når vi taler om uddannelse, undervisning og dannelse kobler vi som regel disse emner til barndommen og ungdommen. Det er en fejl.

Lysten til at blive klogere og dygtigere følger mange mennesker hele livet. Det samme gør nødvendigheden af en mere kvalificeret befolkning. For at sikre en fortsat udvikling af vores samfund, både nationalt, regionalt og lokalt, er uddannelse for mig som radikal en helt grundlæggende præmis. Vi skal have lov til at blive klogere og til at opkvalificere os. Hvis en pædagog gerne vil være socialrådgiver, så skal han selvfølgelig have lov til at uddanne sig til det. Hvis en tømrer gerne vil være ingeniør, så skal hun selvfølgelig have lov til at blive det. Og hvis en akademiker gerne vil være murer, så skal der også være plads til det.

Uddannelse er en af de ting, der kan være med til at sikre fællesskabet i vores samfund. Vi har brug for en stærk uddannelsessektor, hvor man kan møde mennesker, som ikke har samme baggrund som en selv. Det er en del af det at være dannet. At kunne forstå andre mennesker og at møde dem med respekt. At skære i folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne er kortsigtet, og konsekvenserne er først og fremmest at vi får en dårligere uddannet befolkning. Men det betyder også, at vi ikke er så godt rustede til at møde forskellighed, som vi burde være. En stærk uddannelsessektor er en uddannelsessektor for alle. Et sted hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi lærer af hinandens forskellighed.

Jeg vil investere i vores fremtid ved at arbejde for:

  • At Odense har Danmarks bedste studiemiljø. Vi skal stille krav til, at nybyggeri også omfatter kollegier og ungdomsboliger. Odense skal have et alsidigt kulturliv med tilbud til alle studerende. Og vi skal fastholde vores status som ikke bare Danmarks, men hele verdens bedste cykelby, ligesom vi skal gøre det endnu mere attraktivt at benytte god og billig offentlig transport.
     
  • At samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne styrkes. Eksempelvis skal arbejdet med brobygning styrkes, og vi skal bruge flere ressourcer på at sikre, at folkeskolen ikke bliver en afslutning, men et springbræt til videre uddannelse.
     
  • At Odense Kommune forpligter sig til fortsat at uddanne både lærlinge og elever, og at kommunen gennem sociale klausuler sikrer, at leverandører og samarbejdspartnere også forpligter sig til at etablere uddannelsespladser.